Katrineberg någon gång runt millenieskiftet

Några bilder från Martti och Erika. Årtal oklart.